Algemene verkoopvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoopvoorwaarden van Wijnimport AdVino. Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u iets bestelt via onze website. Als u iets bij ons bestelt, accepteert u daarmee automatisch onze verkoopvoorwaarden.

1) Wijnimport AdVino is
Een bedrijf dat in Nederland staat ingeschreven, met het hoofdkantoor op: Doeveberg 2, 6287 NH, Eys.

2) Uw status
Als u een bestelling bij ons plaatst, via deze website, garandeert u ons dat u:
a) Wettelijk gerechtigd bent een bindend contract aan te gaan;
b) De leeftijd hebt bereikt waarop u, volgens de wet van het land waarin u woont, alcohol mag kopen. Dat is ten minste 18 jaar of ouder.

3) Hoe het contract tot stand komt
Alle bestellingen moeten eerst door Wijnimport AdVino worden geaccepteerd, wij bevestigen elke geaccepteerde bestelling elektronisch (de 'bevestiging'). Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om een order te weigeren van een klant waarmee wij een geschil hebben.

Prijzen en betalingen
Voor producten die u hebt besteld, berekenen wij de prijzen zoals ze staan vermeld op de website, behalve in die gevallen waarin wij duidelijk een fout hebben gemaakt. Alle bedragen zijn inclusief BTW (VAT) en exclusief leveringskosten (zie 'levering'). Als u betaalt met een creditcard, houdt u er dan alstublieft rekening mee dat uw rekening wordt belast voor het totaalbedrag in euro. Het is mogelijk dat er een kleine afwijking ontstaat ten opzicht van het totaalbedrag van uw bestelling door valutaschommelingen. Wijnimport AdVino doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de wisselkoers de actuele marktwaarde zo dicht mogelijk benadert. U kunt betalen met een creditcard of cheque (ten name van Wijnimport AdVino). Creditcardbetalingen kunnen on line worden gedaan (via ons SSL beveiligd betalingssysteem), en per fax of telefoon, met VISA, American Express of Eurocard/Mastercard. Wij belasten uw rekening voor wij uw bestelling uitvoeren. Echter, wij voeren uw bestelling pas uit nadat uw creditcardbetaling is geautoriseerd of uw cheque is afgeschreven. Betaling (inclusief BTW/VAT, transportkosten en accijns) dient te geschieden op het moment dat u onze definitieve factuur ontvangt en de goederen klaar staan voor verzending.

Levering
Alle producten die u via onze website hebt besteld en die wij in voorraad hebben, worden conform onze leveringsvoorwaarden geleverd op het door u opgegeven adres. Doorgaans zijn alle producten die wij op onze website aanbieden leverbaar. Wij trachten de beschikbaarheid van de goederen die u hebt besteld te verifiëren voordat wij uw bestelling accepteren. Mocht dat, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk zijn en een product blijkt niet meer verkrijgbaar, dan kunnen wij u een gelijkwaardig product leveren tegen dezelfde of een hogere prijs. U kunt dit vervangende product accepteren of weigeren. Als u het weigert, kunt u een ander product bestellen via onze website. Als u dit niet wilt, storten wij het bedrag terug dat u heeft betaald voor het product dat niet meer leverbaar is. Bij bestellingen tot 24 flessen wordt er een bijdrage van € 5,00 gevraagd in de bezorgkosten. Bestellingen van meer dan 24 flessen worden gratis in Nederland bezorgd.

Eigendom
Alle producten die u hebt besteld, blijven ons eigendom tot wij betaling hebben ontvangen van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf het moment van levering draagt u het risico voor het product.

Annuleren van bestellingen
U kunt elke opdracht, ongeacht de reden, op elk moment annuleren, tot maximaal 15 dagen na levering. U dient uw opdracht schriftelijk te annuleren. De producten dient u onbeschadigd, in de originele verpakking te retourneren, voorzien van alle accessoires en documentatie die u samen met de producten heeft ontvangen. De transportkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij storten het bedrag van de opdracht binnen 30 dagen na ontvangst van uw annulering op uw rekening.

Garantie
Wij garanderen de kwaliteit van elk product dat u via onze website heeft gekocht. Als u twijfelt aan of kritiek hebt op de kwaliteit van de producten die u hebt besteld, dan kunt u dat aangeven op de afleverbon van onze vervoerder. Of u moet uw klacht binnen drie maanden na ontvangst van de goederen bij ons indienen. Als wij binnen deze periode geen klacht van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u de zending heeft geaccepteerd. Als u binnen drie maanden na levering constateert dat een product beschadigd is of niet functioneert, dan vervangen wij het op onze kosten door een vergelijkbaar of beter product.

Oude wijnen
Bij oude wijnen kan het zijn dat het niveau van de wijn in de fles niet meer tot in de hals aanwezig is, etiketten niet meer "punt-gaaf" zijn, capsules beschadigd, e.d. Daarbij komt dat wij wijnen ouder dan rond 20 jaar niet meer onvoorwaardelijk kunnen garanderen. We kunnen echter wel een duidelijke indicatie geven, wat u van de fles mag verwachten, omdat de meeste wijnen door ons geproefd worden.

Beschrijving van de goederen
Wij betrachten grote zorg bij het aankopen, opslaan en verzenden, als ook bij het beschrijven van wijnen. Dit gebeurt echter in goed vertrouwen en, mocht een wijn volgens koper niet voldoen aan de door hem te verwachten kwaliteit, dan aanvaarden wij in principe geen verantwoordelijkheid. Dit geldt met name voor oudere wijnen. Elk geval zal op zich worden bekeken of tot vervanging zal worden overgegaan.

De koper moet de goederen bij aankomst controleren en ons binnen 48 uur berichten van breuk, manco enzovoort. Hierna gaan wij ervan uit dat de schade later is opgetreden en niet meer onder onze verantwoordelijkheid valt.

Onze aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid voor producten die via onze website zijn besteld, is strikt beperkt tot het aankoopbedrag van deze producten. Dit beperkt of sluit onze aansprakelijkheid voor fraude op geen enkele wijze uit, evenmin als die voor persoonlijke ongelukken die zijn veroorzaakt door onachtzaamheid van onze kant of enige aansprakelijkheid voor zover die mogelijk niet is uitgesloten en beperkt door de het recht. Wij zijn als regel niet aansprakelijk voor veranderingen of defecten aan producten die veroorzaakt zijn door de fabrikant. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor enige indirecte of vervolgschade, verloren gegane gegevens, winst, omzet of handel, hoe dan ook veroorzaakt, zelfs als die voorzien had kunnen worden. Ten slotte accepteren wij geen aansprakelijkheid voor kleine vergissingen of veronachtzamingen die zich voordoen ondanks onze voorzorgsmaatregelen.

Opmerkingen
U kunt uw opmerkingen per post naar ons sturen, of mailen: contact. Als datum van ontvangst geldt de datum 24 uur na verzending van uw vraag per website of e-mail, of drie dagen na de datum van het poststempel.

Uw persoonlijke gegevens
Terwijl u onze website bezoekt en wanneer u iets bestelt, is het mogelijk dat wij informatie en persoonlijke gegevens van u verzamelen. Wij gebruiken deze conform onze privacyregels.

4) Wet- en regelgeving
Contracten voor bestellingen via onze website vallen onder het Nederlands recht. Mocht er een geschil over een contract ontstaan, dan zal dit geschil worden voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van het hof in Maastricht in Nederland. Als u een bestelling bij ons plaatst, accepteert u daarmee deze keuze van gerechtshof.

5) Privacyregels
Bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens houden wij ons aan onderstaande regels.

Informatie die wij verzamelen.
Wij verzamelen de volgende gegevens van u.
* Informatie die u geeft als u formulieren op onze site invult. Dit heeft betrekking op informatie die u geeft wanneer u zich inschrijft als klant, onze nieuwsbrief aanvraagt, producten bestelt of wanneer u ons een vraag stelt.
* Informatie over uw computer, voor zover beschikbaar: uw IP-adres, besturingssysteem en type browser.
* Informatie over uw internetgebruik die wordt verkregen via een cookiebestand dat wordt opgeslagen op uw harde schijf.
N.B. U kunt weigeren cookies te accepteren door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer accepteert.

Wat wij doen met uw gegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
* Ervoor zorgen dat u met uw computer onze website optimaal kunt gebruiken.
* U te voorzien van informatie, en service te verlenen wanneer u daar om vraagt.
* U op de hoogte te stellen van veranderingen of aanpassingen in onze service.
Uw rechten doen gelden
Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken, of derden toestaan ze te gebruiken, om u te informeren over goederen en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn. U hebt het recht ons te verzoeken zulke informatie niet voor dit doel aan derden te verstrekken. Als u dat wilt, vinkt u dan s.v.p. het betreffende vakje in het betreffende gedeelte van Mijn account aan. (N.B. u hebt alleen toegang tot deze pagina als u bent ingelogd.)
Inzage van uw gegevens
Europese wetgeving op het gebied van bescherming van privé-gegevens verleent u verschillende rechten, waaronder het recht op inzage van gegevens die van u worden bewaard. Indien u deze wilt inzien, neemt u dan s.v.p. contact op met onze klantenservice